ธุรกิจ Materials

ธุรกิจเหล็ก

ธุรกิจเหล็กริเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2539 มีหน้าที่และความรับผิดชอบให้การบริการโดยมีเป้าหมายในการจัดหาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กที่จำเป็นสำหรับการผลิตยานยนต์ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทนิสสันมอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น
ธุรกิจเหล็กเริ่มต้นโดยการจัดส่งเหล็กแผ่นให้แก่บริษัทนิสสันมอเตอร์ ประเทศไทยและผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในเครือนิสสัน รวมไปถึงการบริการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กทั้งในและต่างประเทศครอบคลุมประเทศในแถบภูมิภาคต่างๆที่เป็นฐานการผลิตของนิสสันและผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในเครือ
 

ประเภทของผลิตภัณฑ์เหล็ก

1. เหล็กแผ่นสำหรับการใช้งานกับยานยนต์ (เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นรีดร้อน และเหล็กแผ่นเคลือบ)
2. เหล็กพิเศษ (เหล็กเส้นกลมและเหล็กลวด) ท่อเหล็ก สเตนเลสสตีล
3. เศษเหล็กสำหรับการนำไปใช้ซ้ำเพื่อผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องยนต์

 

ธุรกิจเคมีภัณฑ์

ธุรกิจเคมีภัณฑ์หลักที่เราดูแลรับผิดชอบคือพลาสติก (เรซิน) สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น กันชนรถยนต์ แผงตัวถังและชิ้นส่วนต่างๆภายในห้องโดยสาร เราใช้ระบบ Global Sourcing เพื่อดำเนินการจัดหาวัตถุดิบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลก
นอกจากนี้ เรายังประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องหนังและสิ่งทอสำหรับเบาะนั่งรถยนต์และน้ำมันหล่อลื่นสำหรับบริษัทรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่าง ๆ (OEM) รวมถึงเคมีภัณฑ์สำหรับธุรกิจหลังการขาย
 

ประเภทของเคมีภัณฑ์

1. ธุรกิจเครื่องหนังและสิ่งทอ
2. น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันเชื้อเพลิง
3. พอลิโพรไพลีน เรซิน และพลาสติกวิศวกรรม
4. เคมีภัณฑ์สำหรับธุรกิจหลังการขาย