ธุรกิจ AILN and Logistics

ธุรกิจ AILN and Logistics

 

บริการของธุรกิจ AILN and Logistics

  • การขนส่งภายในประเทศไทย
  • การบริหารคลังสินค้า
  • การออกแบบและปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อ
  • การจัดการบรรจุและขนส่งตู้คอนเทนเนอร์
  • การจัดการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางอากาศ

เหตุใดท่านจึงควรเลือกบริการจากธุรกิจ AILN and Logistics ของเรา ?

  • เราเชี่ยวชาญทางด้านระบบโลจิสติกส์ชิ้นส่วนยานยนต์ การขนส่งด้วยรถบรรทุกภายในประเทศ คลังสินค้า บริการดำเนินงานบรรจุหีบห่อเพื่อส่งออก การบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ การจัดการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางอากาศ บริการขนส่งทางเรือด้วยราคาที่แข่งขันได้ในตลาดโดยเน้นไปที่การลดต้นทุนของลูกค้าโดยคงไว้ซึ่งคุณภาพที่สูงและบริการที่รวดเร็ว การควบคุมความปลอดภัยและความร่วมมืออย่างเป็นมิตรของงานบริการลูกค้าและทีมงานขนส่งมากประสบการณ์ที่คอยดูแลและสนับสนุนงานโลจิสติกส์ที่ดีที่สุด โดยจะมี KPI เป็นตัวควบคุมการปฏิบัติงานที่สำคัญในทุกประเภทการปฏิบัติงานและการบริการของเรา
  • หากคุณกำลังมองหาตัวเลือกในงานบริการโลจิสติกส์ที่ดีกว่าเดิม “พันธมิตรต่างได้รับประโยชน์ร่วมกัน" เรารอและพร้อมที่จะสนับสนุนคุณอยู่แล้ว