ธุรกิจเครื่องจักร

ธุรกิจเครื่องจักร

 

ข้อมูลสินค้าและบริการ

 • สำหรับ นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) แผนกเครื่องจักรกลมีกิจกรรมซื้อขาย และให้บริการ ด้านเครื่องจักรกลสนับสนุนกลุ่มบริษัท นิสสันมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พศ 2543 และได้รับการจัดตั้งขึ้นมาเป็นหน่วยงานเครื่องจักรอย่างเป็นทางการในปี พศ 2556
 • ด้วยเครือข่ายกลุ่มบริษัท นิสสัน เทรดดิ้ง เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการให้บริการ รวมไปถึงการพัฒนา ในด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างลูกค้าและคู่ค้า ของบริษัทอย่างต่อเนื่องและจริงจังโดยบุคคลากรมืออาชีพของเรา
 • แผนกเครื่องจักรกล ดำเนินธุรกิจทั้งในด้านการให้บริการ และซื้อขายสินค้า ซึ่งครอบคลุมในหลายด้าน เช่น ธุรกิจจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และดำเนินงานภายในโรงงาน เรียกว่า MRO Prime Contractor Scheme และ ธุรกิจจัดหา นำเข้า ส่งออก ชิ้นส่วน อะไหล่ เครื่องจักร และธุรกิจบริการด้านเคลื่อนย้าย แม่พิมพ์ ปั๊มชิ้นงานเหล็กและพลาสติก และเครื่องมืออุปกรณ์วัด ปรับแต่งอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานผลิต รวมไปถึงพาเลทชนิดต่างๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์
    

รายการสินค้าที่มีอยู่

 • เครื่องกลึง และอุปกรณ์ประกอบ 
 • เครื่องจักรปั๊มขึ้นรูป  และอุปกรณ์ประกอบ
 • เครื่องหล่อแบบ และอุปกรณ์ประกอบ 
 • เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 • ระบบอัตโนมัติสำหรับโรงงาน 
 • เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องทดสอบต่างๆ เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ประกอบ แม่พิมพ์สำหรับงานปั๊มขึ้นรูป แม่พิมพ์สำหรับงานฉีดพลาสติก อุปกรณ์กำหนดตำแหน่งและจับยึดชิ้นงาน เครื่องปั๊มลม และอุปกรณ์สำหรับตัดกลึง แผ่นพาเลท และเครื่องมืออื่นๆ 
 • อุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม